top of page

Privacyverklaring 

 

Bob Scholte Fine Art

Onze verantwoordelijkheid en de toepasselijkheid van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van onze website of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

Wanneer het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn wij de zogeheten ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.

Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG, op zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Bob Scholte Fine Art is een kunsthandel die gebruik maakt van digitale media, zoals een website, e-mail en sociale media zoals Instagram. In deze privacyverklaring worden de verschillende gegevens die  Bob Scholte Fine Art verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, besproken.

De privacyverklaring zal soms worden aangepast door wetswijzigingen of uitbreiding van de diensten. Daarom is het nuttig om de verklaring regelmatig te raadplegen.

Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking

Bob Scholte Fine Art verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:

  • Om uw verkopen en aankopen af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan; of om servicediensten aan huis te verlenen.

  • Om onze verkopen en diensten te factureren.

  • Om met u te communiceren zowel telefonisch als via e-mail en Instagram.

  • Om onze diensten op uw wensen af te stemmen en te optimaliseren.

  • Om u te informeren over de door u aangevraagde zoekopdrachten. 

  • Om alle feiten en factoren te kunnen controleren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst.

  • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

  • Om uw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan.

  • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Website

Als u de website Bob Scholte Fine Art bezoekt, verzamelen wij door middel van cookies bepaalde gegevens over u. Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen en om de website te beveiligen. Meer hierover kunt u lezen in ons cookie beleid.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven niets uit handen. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld.

bottom of page